سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
ستم راندن بر بندگان بدترین توشه است براى آن جهان . [نهج البلاغه]