سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پاتوق کتاب فردا
نادان را نبینى جز که کارى را از اندازه فراتر کشاند ، و یا بدانجا که باید نرساند . [نهج البلاغه]