سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
دانش را بطلبید و آن را با بردباری و وقار زینت دهید و برای آن کس که به او دانش می آموزید ، فروتنی نمایید . [امام صادق علیه السلام]